Op zoek naar Merkem-Brousse

Een tocht voor ieders geldbeugel!

loopplankg
onderweg
kudde schapen
Zoekend naar Merkem-Brousse
We zijn vertrokken
tegenliggers
varen met de hondschoote
steile loopplank
instappen in de bootjes
vloot
bootjes voor Merkem-Brousse
Tim en August
plank
familie August
op het ieperleekanaal 's morgens vroeg

We varen met zonnebootjes op het schoonste kanaal van de Westhoek naar Merkem-Brousse. We meren aan en wandelen 2.5 km terug. Of we doen het in tegenstelde richting: eerst wandelen, daarna varen. We horen verhalen over de Franse Zouaven die de Driegrachten op de kaart van de Eerste Wereldoorlog hebben gezet. De kans is groot dat we de blauwe ijsvogel zien, of een ransuil, of een wespendief, of schapen. Je krijgt verhalen te horen over loerputten en de loerjacht, over vogelrichtlijngebieden en waar die ophouden te bestaan. En over Sector Noordschote. Ook verhalen uit het dagboek van oorlogsvrijwilliger Raoul Snoeck komen aan bod. Dit is een bijzonder mooie tocht voor jong en oud. Kan het hele jaar.

Duur
2.5 tot 3 uur
Doelgroep
Families
Vrienden